Africa

Unikt område på 450000 tunnland Free Range (inga höga jakthägn) i Sydafrika


I Namibia så har vi ett flertal område och en samarbetspartner som specialiserat sig på Leoparder.


Botswana här kan vi erbjuda er antilopjakt.

För de som vill jaga Buffel och övrigt storvilt så har vi det i Botswana, Zambia, Mozambique, Namibia, Sydafrika samt i det klassiska Tanzania.

Är det special artar man letar efter så som ex. Lord Derby Eland i Cameroons regnskogar eller Gerenuk i Tanzanias Masailand så kan vi hjälpa er med det.


Vill du veta mer?

Kontakta oss